Услуги

Image

Нашата адвокатска канцеларија се стреми кон обезбедување на високо квалитетни, динамични и сеопфатни правни услуги на нашите клиенти со давање на следниве видови на услуги од областа на :

Основните принципи на работа на нашата канцеларија се:

  • Професионалност
  • Доверливост
  • Ефикасност

Ние вршиме застапување на домашни и странски правни и физички лица пред судовите, одбрана при кривична постапка како и застапување на домашни и странски инвеститори вклучувајќи ги и нивните претставништва во нашата држава.